Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem strony teresa.kopias.pl

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów. Na stronie teresa.kopias.pl oferujemy Państwu nabycie produktów marki TERESA KOPIAS.

 

1. Zawarcie umowy i dostawa towaru

1.1 Na www.teresa.kopias.pl umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest Teresa Kopias prowadząca działalność pod firmą P.P.H.U. Teresa Kopias, ul. Borowikowa 11, 98-100 Łask jako Sprzedawca.
1.2 Kliknięcie przez Kupującego przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Czas na dokonanie płatności wynosi 14 dni roboczych. Złożenie zamówienia potwierdzone zostaje drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Kupującego wysłane zostaną po opłaceniu przez Kupującego ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane zgodnie z punktem 2.2 poniżej.
1.3 Zamówienia są realizowane na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4 Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia zmówienia.
1.5 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

2. Ceny, koszty wysyłki

2.1 Obowiązującymi cenami są ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, towar pozostaje naszą własnością.
2.2 Koszty wysyłki po przekroczeniu wartości koszyka (zamówienia) 300zł jest pokrywany przez Sprzedającego tzn. jest bezpłatny dla Kupującego.

 

3. Płatności

3.1 Oferujemy następujące rodzaje płatności: przelew internetowy oraz płatność przy odbiorze osobistym w Domu Mody Teresa Kopias w Łasku, ul. Borowikowa 11. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Kupujący.
3.2 W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej Kupującego następuje dopiero wraz z wysłaniem zamówienia przez Sprzedającego.
3.3 Kupujący wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

 

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
4.2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
4.3 Wartość towaru musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
4.4 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. Nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
4.5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny towarów, które Państwo zachowają, jeżeli - ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

 

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów marki TERESA KOPIAS

W przypadku nabycia produktów marki TERESA KOPIAS Kupujący będący Konsumentem mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Warunkiem wykonania zwrotu jest to, że produkt jest nieużywany, kompletny, w pierwotnym stanie i bez uszkodzeń. W przypadku odstąpienia od umowy i odesłania towarów prosimy o użycie formularza zwrotu załączonego do nabytego towaru.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania od Konsumenta powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi  otrzymane płatności za zakupiony towar, włączając koszty dostawy wg. najtańszego kosztu (sposobu) oferowanego przez Sprzedawcę. Kupującemu nie są zwracane koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużył się Kupujący podczas pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Konsumentom jakichkolwiek opłat związanym ze zwrotem płatności. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawiony zostanie przez Konsumenta dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Konsument ma obowiązek odesłać Sprzedawcy lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Za ewentualne zagubienie lub zmniejszenie wartości towaru odpowiedzialność ponosi Konsument.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr.2 do ustawy "O Prawach Konsumenta".

 

6. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. Płatności zwrócone bedą do 14 dni od daty dostarczenia zwrotu.

 

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym produktów wolnych od wad
7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem teresa.kopias.pl Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.).

 

8. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres sklep@teresa.kopias.pl.
8.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Kupującego o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
8.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
8.4 Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie, oderwanie ozdób, zamka itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Kupującego/ Konsumenta, uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji oraz uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania odzieży niezgodnie z przeznaczeniem.
8.5 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Kupującemu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską.

 

9. Dane Sprzedawcy:

PPHU Teresa Kopias
ul. Borowikowa 11
98-100 Łask
NIP: 831-000-94-94

CEIDG: Działalność zarejestrowana w Urzędzie Miasta Łask

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl